BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Dilini yutmak Deyiminin Anlamı - Pamuk İpliği İle Bağlamak Deyiminin Anlamı - Diş kirası Deyiminin Anlamı - Taş çatlasa deyiminin anlamı - Gözde Tütmek Deyiminin Anlamı - Yan çizmek deyiminin anlamı - Körü Körüne Deyiminin Anlamı - Madalyanın Ters Yüzü Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Ters yüz etmek deyiminin anlamı - Ne Yer Ne Yedirir Deyiminin Anlamı - Gökten Zembille mi İndi Deyiminin Anlamı - İmana gelmek Deyiminin Anlamı - Yağlı kuyruk deyiminin anlamı - Canına yandığım (yandığımın) Deyiminin Anlamı - Kıssadan Hisse Almak Deyiminin Anlamı - Kendi Yağıyla Kavrulmak Deyiminin Anlamı - Atın Yüğrükse Bin de Kaç Deyiminin Anlamı - Yük olmak deyiminin anlamı - Karşı Durmak Deyiminin Anlamı -