logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Karga Tulumba Etmek Deyiminin Anlamı - Sedyelik Olmak Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Ne Şiş Yansın Ne Kebap Deyiminin Anlamı - Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı - Üstüne gelmek deyiminin anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Tefe koymak deyiminin anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Burnundan Kıl Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Yerin dibine geçmek deyiminin anlamı - Can Kulağıyla Dinlemek Deyiminin Anlamı - Ne Fayda Deyiminin Anlamı - Maşası Olmak Deyiminin Anlamı - Çivi kesmek Deyiminin Anlamı - Duman olmak Deyiminin Anlamı - Ya sabır çekmek deyiminin anlamı - Elifi Görse Mertek Sanır Deyiminin Anlamı - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı -