BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - İş çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Yele vermek deyiminin anlamı - Damdan düşer gibi Deyiminin Anlamı - Soluk Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Şeyhin kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı - Zar tutmak deyiminin anlamı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Ağız Aramak (veya yoklamak) Deyiminin Anlamı - Başına Çökmek Deyiminin Anlamı - Ağzının İçine Bakmak Deyiminin Anlamı - Yayan yapıldak deyiminin anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Fareler Cirit Oynamak Deyiminin Anlamı - Köşe Bucak Deyiminin Anlamı - İmana gelmek Deyiminin Anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Velveleye vermek deyiminin anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - Yoluna çıkmak deyiminin anlamı - İzinden yürümek Deyiminin Anlamı -