BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülmek Deyiminin Anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı - Aç Acına Deyiminin Anlamı - Yaraya merhem olmak deyiminin anlamı - Enine Boyuna Deyiminin Anlamı - Bir Dediği İki Olmamak Deyiminin Anlamı - Araya Koymak Deyiminin Anlamı - Oyuna gelmek Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Yüzünden (suratından) düşen bin parça olmak deyiminin anlamı - Geceyi Gündüze Katmak Deyiminin Anlamı - Sıdkı Sıyrılmak Deyiminin Anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Güvendiği dağlara kar yağmak Deyiminin Anlamı - Devlet kuşu Deyiminin Anlamı - Gözü Arkada Kalmak Deyiminin Anlamı - Adam İçine Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yakayı ele vermek deyiminin anlamı - Fesat Kumkuması Deyiminin Anlamı - Pahalıya Mal Olmak Deyiminin Anlamı -