BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Üstüne (yatmak) oturmak deyiminin anlamı - Soğuk Nevale Deyiminin Anlamı - Tahtalı köy deyiminin anlamı - Destan olmak Deyiminin Anlamı - Pes Demek Deyiminin Anlamı - El Üstünde Tutulmak Deyiminin Anlamı - Battı Balık Yan Gider Deyiminin Anlamı - Çaba göstermek Deyiminin Anlamı - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Yaygarayı basmak deyiminin anlamı - Uma uma döndük muma deyiminin anlamı - Yanlış kapı çalmak deyiminin anlamı - Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı - Dudak ısırtmak Deyiminin Anlamı - Uykusu kaçmak deyiminin anlamı - Ne Hâli Varsa Görsün! Deyiminin Anlamı - Ağız Aramak (veya yoklamak) Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Mahalle Karısı Deyiminin Anlamı -