logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı - Başından Korkmak Deyiminin Anlamı - Beş Aşağı Beş Bukarı Deyiminin Anlamı - Soluk Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Tencerede pişirip kapağında yemek deyiminin anlamı - Ziyanı yok deyiminin anlamı - Başına Çalmak Deyiminin Anlamı - Çok Görmek Deyiminin Anlamı - Mim Koymak Deyiminin Anlamı - Dirlik düzenlik Deyiminin Anlamı - Yanına salâvatla varılır deyiminin anlamı - Canla başla Deyiminin Anlamı - Fütur Getirmemek Deyiminin Anlamı - Büyük oynamak Deyiminin Anlamı - İkili oynamak Deyiminin Anlamı - Cart kaba kâğıt Deyiminin Anlamı - Yüzü suyu hürmetine deyiminin anlamı - Ele Geçirmek Deyiminin Anlamı - İşi tıkırında olmak Deyiminin Anlamı - Yoldan kalmak deyiminin anlamı -