BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sabrı Taşmak Deyiminin Anlamı - Rol Oynamak Deyiminin Anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - El atmak Deyiminin Anlamı - Zihni bulanmak (karışmak) deyiminin anlamı - Yüreği oynamak deyiminin anlamı - Ne Dese Beğenirsin Deyiminin Anlamı - Paçası Düşük Deyiminin Anlamı - İpin ucunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Burnundan Kıl Aldırmamak Deyiminin Anlamı - Soluğu Kesilmek Deyiminin Anlamı - Tersi dönmek deyiminin anlamı - Diz boyu Deyiminin Anlamı - Oyun etmek Deyiminin Anlamı - Dilinde tüy bitmek Deyiminin Anlamı - Çiçeği burnunda Deyiminin Anlamı - Açık Vermek Deyiminin Anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Çekmek Deyiminin Anlamı -