logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Kanadı Altına Almak Deyiminin Anlamı - Merhabası Olmak Deyiminin Anlamı - Sokak Süpürgesi Deyiminin Anlamı - Can düşmanı Deyiminin Anlamı - Altından Çapanoğlu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Dirsek çevirmek Deyiminin Anlamı - Üstüne basmak deyiminin anlamı - Şifayı bulmak (kapmak) deyiminin anlamı - Kol Kanat Olmak Deyiminin Anlamı - Ele Geçirmek Deyiminin Anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Dolma yutmak Deyiminin Anlamı - Fitil Olmak Deyiminin Anlamı - Ayağına Dolaşmak (veya dolanmak) Deyiminin Anlamı - Ağız (söz) Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Geniş Gönüllü Deyiminin Anlamı - Canına tak demek Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı -