BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kurşuna Dizmek Deyiminin Anlamı - Zil takıp oynamak deyiminin anlamı - Açığı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kâğıt Üzerinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Aceleye Getirmek (dara getirmek) Deyiminin Anlamı - Prangaya Vurmak Deyiminin Anlamı - Allah Allah Deyiminin Anlamı - Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı - Yerli yersiz deyiminin anlamı - Alnının Akıyla Deyiminin Anlamı - Üstüne basmak deyiminin anlamı - Teşrif etmek deyiminin anlamı - Al Takke Ver Külah Deyiminin Anlamı - İsabet etmek Deyiminin Anlamı - İskele vermek Deyiminin Anlamı - Ağzıyla Kuş Tutsa Deyiminin Anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Yüksekten atmak deyiminin anlamı - İşi yokuşa sürmek Deyiminin Anlamı - Yaya kalmak deyiminin anlamı -