Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2022 2023

Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri 2022 2023, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücreti ne kadar, Sınavsız İkinci Üniversite Harç Ücretleri

Sizlere bu yazımızda ikinci üniversite ve açıköğretim ile uzaktan eğitim harç ücretlerini sizlerle paylaşıyoruz. Aşağıda Anadolu üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitelerinin eğitim ücretlerini paylaşacağız.

Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

Sınavsız İkinci Üniversite ile ilgili soru ve cevaplar

Sınavsız İkinci Üniversite Başvuru Şartları Koşulları için tıklayınız

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÜNİVERSİTE İLE KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR;

ıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺
ıköğretim Fakültesi

Ön Lisans Programları

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi * 870,00
2- Adalet 670,00
3- Aşçılık 620,00
4- Bankacılık ve Sigortacılık 670,00
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 670,00
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 620,00
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 670,00
8- Çocuk Gelişimi 620,00
9- Dış Ticaret 670,00
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * 870,00
11- Emlak Yönetimi 670,00
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon * 8700,00
13- Ev İdaresi 670,00
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 620,00
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 670,00
16- İlahiyat 1095,00
17- İlahiyat (Arapça) 660,00
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 670,00
19- İşletme Yönetimi 670,00
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 620,00
21- Kültürel Miras ve Turizm 670,00
22- Laborant ve Veteriner Sağlık * 870,00
23- Lojistik 670,00
24- Marka İletişimi 620,00
25- Medya ve İletişim 620,00
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 670,00
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 670,00
28- Özel Güvenlik ve Koruma 620,00
29- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 670,00
30- Radyo ve Televizyon Programcılığı 620,00
31- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 620,00
32- Sosyal Hizmetler 670,00
33- Sosyal Medya Yöneticiliği 670,00
34- Spor Yönetimi 670,00
35- Tarım Teknolojisi 620,00
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620,00
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği * 1120,00
38- Yaşlı Bakımı 620,00
39- Yerel Yönetimler 670,00
40- Web Tasarımı ve Kodlama 620,00
ıköğretim Fakültesi

Lisans Programları

1- Felsefe 620,00
2- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 620,00
3- Sağlık Yönetimi 620,00
4- Sosyal Hizmet 920,00
5- Sosyoloji 620,00
6- Tarih 620,00
7- Türk Dili ve Edebiyatı 620,00
8- Yönetim Bilişim Sistemleri 620,00
İktisat Fakültesi

Lisans Programları

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 620,00
2- İktisat
İktisat (İngilizce)
1095,00
3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 620,00
4- Maliye 620,00
5- Uluslararası İlişkiler 620,00
İşletme Fakültesi

Lisans Programları

1- Havacılık Yönetimi 670,00
2- İşletme
İşletme (ingilizce)
1095,00
3- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 620,00
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri

Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.
Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler;

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı;

01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların,  Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( 4 Yıllık Lisans );

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ /MATERYAL ÜCRETİ MİKTARLARI

MATERYAL EĞİTİM ÜCRETLERİ

 • Bakanlar Kurulu Kararı dogrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda egitimi devam eden ögrencilerden Materyal/Ögrenim ücretlerine ek olarak 52,5 TL katkı payı alınmaktadır.
 • YABANCI UYRUKLU ögrencilerden Katkı Payları ve Ögrenim Ücretlerine, ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

İstanbul Üniversitesi 2022 2023 Açıköğretim İkinci Üniversite Eğitim Ücretleri

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
COĞRAFYA 750 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 750 TL
FELSEFE 750 TL
İKTİSAT 750 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 750 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
İŞLETME 750 TL
REKREASYON 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 750 TL
SOSYOLOJİ 750 TL
TARİH 750 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 750 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 850 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ADALET 750 TL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 850 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
E-TİCARET VE PAZARLAMA 850 TL
GRAFİK TASARIMI 850 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 750 TL
İLAHİYAT 850 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 600 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 750 TL
MARKA İLETİŞİMİ 750 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 750 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 750 TL
SOSYAL HİZMETLER 850 TL
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 750 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 750 TL
YAŞLI BAKIMI 600 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
(AÇIK ÖĞRETİM – DGS)
MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 1200 TL
HEMŞİRELİK 1200 TL
SAĞLIK YÖNETİMİ 1200 TL
SOSYAL HİZMET 1200 TL
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 52,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
KAMU YÖNETİMİ 1162,5 TL
İKTİSAT 1162,5 TL
İŞLETME 1162,5 TL
EKONOMETRİ 1162,5 TL
MALİYE 1162,5 TL
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1162,5 TL
GAZETECİLİK 1162,5 TL
RADYO TV VE SİNEMA 1162,5 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1162,5 TL
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 1162,5 TL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1162,5 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1162,5 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1162,5 TL
MEDYA VE İLETİŞİM 1162,5 TL
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1162,5 TL
DIŞ TİCARET 1162,5 TL
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 1162,5  TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 1162,5 TL

Atatürk Üniversitesi 2022 2023 Açıköğretim Eğitim Ücretleri

2022-2023 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Programların Ücretleri

Lisans Programları Materyal Ücreti
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL/ Yarıyıllık
İşletme 750 TL/ Yarıyıllık
Kamu Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Reklamcılık 750 TL/ Yarıyıllık
Grafik Sanatlar 1000 TL/ Yarıyıllık
Çocuk Gelişimi 1200 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyoloji 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 1200 TL/ Yarıyıllık
Tekstil ve Moda Tasarım 1200 TL/ Yarıyıllık
Önlisans Programları Materyal Ücreti
Acil Durum ve Afet Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Adalet 750 TL/ Yarıyıllık
Bankacılık ve Sigortacılık 750 TL/ Yarıyıllık
Bilgi Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Bilgisayar Programcılığı 750 TL/ Yarıyıllık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750 TL/ Yarıyıllık
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750 TL/ Yarıyıllık
Çocuk Gelişimi 750 TL/ Yarıyıllık
Dış Ticaret 750 TL/ Yarıyıllık
Emlak ve Emlak Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750 TL/ Yarıyıllık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750 TL/ Yarıyıllık
İlahiyat 750 TL/ Yarıyıllık
İş Sağlığı ve Güvenliği 750 TL/ Yarıyıllık
İşletme Yönetimi 750 TL/ Yarıyıllık
Laborant ve Veteriner Sağlık 750 TL/ Yarıyıllık
Lojistik 750 TL/ Yarıyıllık
Özel Güvenlik ve Koruma 750 TL/ Yarıyıllık
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750 TL/ Yarıyıllık
Reklamcılık 750 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 750 TL/ Yarıyıllık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750 TL/ Yarıyıllık
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750 TL/ Yarıyıllık
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750 TL/ Yarıyıllık
Yerel Yönetimler 750 TL/ Yarıyıllık
Yeni Medya ve Gazetecilik 750 TL/ Yarıyıllık
Lisans Tamamlama Programları Materyal Ücreti
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200 TL/ Yarıyıllık
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200 TL/ Yarıyıllık
Sağlık Yönetimi 1200 TL/ Yarıyıllık
Sosyal Hizmet 1200 TL/ Yarıyıllık
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti
Tüm programlar 2250 TL/ Yarıyıllık

• YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır.(Madde 6)
• Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
• Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
• Normal süresi içinde mezun olamayanlar,
materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir.

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 38 YORUM
 1. Ayşe dedi ki:

  Çok pahalı bir de yarıyıllık .

 2. Pınar dedi ki:

  Yarıyıl fiyatı derken güz – bahar ayrı ayrı mi, yoksa ikisi birlikte fiyatı mıdır?

 3. Elif dedi ki:

  Atatürk Üniversitesi son ödeme tarihi ne zaman? Nasıl öğrenebilirim?

  1. Tuğba dedi ki:

   Eylül’ün 26-30 tarihler arasında ödemenin yapılacağı yazıyor.

 4. Arzu dedi ki:

  Adalet kapatılmadı mi arkadaşlar harç paradi diyor burada ? Bilen varsa yazabilirmi?

 5. Süheyla dedi ki:

  Harç ödemesini istanbul üniversitesi önlisans için başvuru tarihleri arasında mı yatırıyoruz bilen var mı??

 6. ali dedi ki:

  Merhabalar Atatürk Üni 2. ünivesite fiyatları ne kadar olmuş olabilir bilgisi olan var mı?

 7. Hakan dedi ki:

  Evet çıkarıyorlar

 8. Fakir dedi ki:

  Ulasim cok zamlandi. Ikinci universiteye basvurunca ogrenci karti cikilartiyorlar mi.

  1. isimsiz dedi ki:

   evet geçerli

BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla Yoruma cevap yazmaktan vazgeç

5. Sınıf Türkçe Yazım Kuralları Testi Çöz - DGS Hidrojeoloji Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Hemşirelik 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - 5. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi Çöz-2 - 5. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testi Çöz-2 - DGS Hayvansal Üretim Teknolojileri 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Havacılık Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Havacılık Elektrik ve Elektroniği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Harita Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Gümrük İşletme 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Grafik Tasarımı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları -
reklam