logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağız Kavafı Deyiminin Anlamı - Düğün bayram etmek Deyiminin Anlamı - Zorun ne? deyiminin anlamı - Bir Dalda Durmamak Deyiminin Anlamı - Zihnini çelmek deyiminin anlamı - Babana Rahmet Deyiminin Anlamı - Yataklık etmek deyiminin anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - Uyku gözünden akmak deyiminin anlamı - Enine Boyuna Deyiminin Anlamı - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - İçinden okumak Deyiminin Anlamı - Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır Deyiminin Anlamı - Aslan Yürekli Deyiminin Anlamı - Akıl Defteri Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Yere göğe koyamamak deyiminin anlamı - Ocağına İncir Dikmek Deyiminin Anlamı - Çene yarıştırmak Deyiminin Anlamı - Ziyan etmek deyiminin anlamı -