logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zorun ne? deyiminin anlamı - Yol açmak deyiminin anlamı - Yedi düvel deyiminin anlamı - Kulak Asmamak Deyiminin Anlamı - Bir Tutmak Deyiminin Anlamı - Sağlam Ayakkabı Değil Deyiminin Anlamı - Taşı gediğine koymak deyiminin anlamı - Yola gelmek deyiminin anlamı - Kurtlarını Dökmek Deyiminin Anlamı - Bir Dediği İki Olmamak Deyiminin Anlamı - Uzağı (ileriyi) görmek deyiminin anlamı - Çocuk oyuncağı Deyiminin Anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Yeme de yanında yat deyiminin anlamı - Yüreği cız etmek deyiminin anlamı - Alttan (aşağıdan) Almak Deyiminin Anlamı - Kel Kâhya Deyiminin Anlamı - Söz Kesmek Deyiminin Anlamı - Başı Dönmek Deyiminin Anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı -