BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Caka satmak Deyiminin Anlamı - Aklını Almak Deyiminin Anlamı - İşe koşmak Deyiminin Anlamı - Oğul Vermek Deyiminin Anlamı - Aslan Yürekli Deyiminin Anlamı - Lafa Boğmak Deyiminin Anlamı - Adam Sırasına Geçmek (girmek) Deyiminin - Noktası Noktasına Deyiminin Anlamı - Allah Adamı Deyiminin Anlamı - Ortaya dökmek Deyiminin Anlamı - Sallantıda Kalmak Deyiminin Anlamı - Boğazına Dizilmek Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - Dini bütün Deyiminin Anlamı - Tuzlayayım da kokma deyiminin anlamı - Dilini yutmak Deyiminin Anlamı - Kuyruğuna Basmak Deyiminin Anlamı - Fol Yok Yumurta yok Deyiminin Anlamı - Dirsek çevirmek Deyiminin Anlamı -