BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Çığır açmak Deyiminin Anlamı - Edebiyat yapmak Deyiminin Anlamı - Yüzünü gören cennetlik deyiminin anlamı - Elekten Geçirmek Deyiminin Anlamı - Para Sızdırmak Deyiminin Anlamı - Diş kirası Deyiminin Anlamı - Kıl Payı Kalmak Deyiminin Anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Bulanık Suda Balık Avlamak Deyiminin Anlamı - Cana minnet (bilmek) Deyiminin Anlamı - İt sürüsü kadar Deyiminin Anlamı - Ciğerimin köşesi Deyiminin Anlamı - Temize çıkmak deyiminin anlamı - Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - Leşini Sermek Deyiminin Anlamı - El atmak Deyiminin Anlamı - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Kurt Masalı Okumak Deyiminin Anlamı -