BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yarına kalan davadan korkma atasözünün anlamı - Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder atasözünün anlamı - Yarım elma, gönül (hatır) alma atasözünün anlamı - Yardımcının yardımcısı olur atasözünün anlamı - Yarası olan gocunur atasözünün anlamı - Yaralı tavşana sıkı atılmaz atasözünün anlamı - Yara, sıcakken sarılır atasözünün anlamı - Yar, yıkıldığı gün tozar atasözününanlamı - Yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz atasözünün anlamı - Yanlızlık Allah’a mahsustur (yaraşır) atasözünün anlamı - Yanlız taş duvar olmaz atasözünün anlamı - Yanlız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz atasözünün anlamı - Yanlız kalanı kurt yer atasözünün anlamı - Yanlış hesap Bağdat’tan döner atasözünün anlamı - Yalancının şahidi şıracı olur atasözünün anlamı - Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözünün anlamı - Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış atasözünün anlamı - Yalancı kim? İşittiğini söyleyen atasözünün anlamı - Yakın (hayırlı) dost (komşu) hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir) atasözünün anlamı - Yağmurlu gün tavuk su içmez atasözünün anlamı - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Şart koşmak deyiminin anlamı - Yüzü ak deyiminin anlamı - Bir Deri Bir Kemik Kalmak Deyiminin Anlamı - Şeytana uymak deyiminin anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı - Allah Versin Deyiminin Anlamı - Çakı gibi Deyiminin Anlamı - Tütünü tepesinden çıkmak deyiminin anlamı - İçine sokacağı gelmek Deyiminin Anlamı - Yüreği cız etmek deyiminin anlamı - El Ayak Çekilmek Deyiminin Anlamı - Zahmete sokmak deyiminin anlamı - Şad olmak Deyiminin Anlamı - Seninki Can da Benim ki Patlıcan mı Deyiminin Anlamı - Ya herrü (herro) ya merrü (merro) deyiminin anlamı - Yanına bırakmamak deyiminin anlamı - Ha bire Deyiminin Anlamı - Gölge Etmek Deyiminin Anlamı - Terbiyesini vermek deyiminin anlamı -