logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Söz Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek) deyiminin anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - İşi iş olmak Deyiminin Anlamı - Kafasına Dank Etmek (Demek) Deyiminin Anlamı - Boşa Çıkmak Deyiminin Anlamı - Dem tutmak Deyiminin Anlamı - Başı Darda Kalmak (başı dara düşmek) Deyiminin Anlamı - Çanına ot tıkamak Deyiminin Anlamı - Ruhunu Teslim Etmek Deyiminin Anlamı - Seninki Can da Benim ki Patlıcan mı Deyiminin Anlamı - Fikir Yürütmek Deyiminin Anlamı - Yüreği pek deyiminin anlamı - Anası Ağlamak Deyiminin Anlamı - Yakasına yapışmak deyiminin anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Canını dişine takmak Deyiminin Anlamı - Kurban Olayım Deyiminin Anlamı - Dirsek çevirmek Deyiminin Anlamı - Dikiş tutturamamak Deyiminin Anlamı -