logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Söz Dinlemek Deyiminin Anlamı - Makaraları Koyvermek Deyiminin Anlamı - Ateş Pahasına Deyiminin Anlamı - Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı - Cürmü meşhut hâlinde yakalamak Deyiminin Anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı - Veryansın etmek deyiminin anlamı - Çürük tahtaya basmak Deyiminin Anlamı - Tut kelin perçeminden deyiminin anlamı - Velveleye vermek deyiminin anlamı - Balık İstifi Deyiminin Anlamı - Zeval vermemek deyiminin anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı - Gönülden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Çehre züğürdü Deyiminin Anlamı - Kör Değneğini Beller Gibi Deyiminin Anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı - Fora Etmek Deyiminin Anlamı - Gözü Arkada Kalmak Deyiminin Anlamı - Dize gelmek Deyiminin Anlamı -