logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gece Kuşu Deyiminin Anlamı - Midesi Bulanmak Deyiminin Anlamı - Kan Kusturmak Deyiminin Anlamı - Eli Cebine Gitmemek (veya varmamak) Deyiminin Anlamı - Baştan Kara Gitmek Deyiminin Anlamı - Üstüne gelmek deyiminin anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Aza Çoğa Bakmamak Deyiminin Anlamı - Boğaz Boğaza Gelmek Deyiminin Anlamı - Uzun uzadıya deyiminin anlamı - Oyun etmek Deyiminin Anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - Çat pat Deyiminin Anlamı - Post Kavgası Deyiminin Anlamı - Numara Yapmak Deyiminin Anlamı - Karar Kılmak Deyiminin Anlamı - Yaka silkmek deyiminin anlamı - Boynu Bükük Deyiminin Anlamı - Kılına Dokunmamak Deyiminin Anlamı - Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı -