logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Yakadan atmak deyiminin anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Kul Köle Olmak Deyiminin Anlamı - Aşağı Kurtarmaz Deyiminin Anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı - Ayakta kalmak Deyiminin Anlamı - Yerinde yeller esmek deyiminin anlamı - Üstünden (şu kadar zaman) geçmek deyiminin anlamı - Sağa Sola Bakmamak Deyiminin Anlamı - Üste vermek deyiminin anlamı - Kara Çalmak Deyiminin Anlamı - Gık Dememek Deyiminin Anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı - Okkalı Kahve Deyiminin Anlamı - Sırtı Kaşınmak Deyiminin Anlamı - Lügat Paralamak Deyiminin Anlamı - Tereyağından kıl çeker gibi deyiminin anlamı - Eli Ayağı Tutmak Deyiminin Anlamı - Mahalleyi Ayağa Kaldırmak Deyiminin Anlamı -