logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Eli Çabuk Deyiminin Anlamı - Korktuğu Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Ayakları Geri Geri Gitmek Deyiminin Anlamı - Avucunun İçine Almak Deyiminin Anlamı - Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı - Moda Olmak Deyiminin Anlamı - Cana can katmak Deyiminin Anlamı - Renkten Renge Girmek Deyiminin Anlamı - Yok devenin başı! deyiminin anlamı - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Eteğine Yapışmak Deyiminin Anlamı - Tavşanın suyunu suyu deyiminin anlamı - Neden Sonra Deyiminin Anlamı - Ağzının İçine Bakmak Deyiminin Anlamı - Kabak Tadı Vermek Deyiminin Anlamı - Dinden imandan çıkmak Deyiminin Anlamı - Kıran Girmek Deyiminin Anlamı - Ağır Aksak Deyiminin Anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Ömür törpüsü Deyiminin Anlamı -