logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kapağı Atmak Deyiminin Anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Çekip çevirmek Deyiminin Anlamı - Kanına Susamak Deyiminin Anlamı - Öne düşmek Deyiminin Anlamı - Defe (tefe) koymak Deyiminin Anlamı - Masal Okumak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze bakmak deyiminin anlamı - Yağcılık etmek deyiminin anlamı - Anasının Gözü Deyiminin Anlamı - Notunu Vermek Deyiminin Anlamı - Güven kazanmak Deyiminin Anlamı - Üç buçuk atmak deyiminin anlamı - Ömür törpüsü Deyiminin Anlamı - Baş Eğmek Deyiminin Anlamı - Bir Yastığa Baş Koymak Deyiminin Anlamı - Büyümüş de küçülmüş Deyiminin Anlamı - Gıcık Vermek Deyiminin Anlamı - Başına Çalmak Deyiminin Anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı -