logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Başa Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Allah Yarattı Dememek Deyiminin Anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Kırk Tarakta Bezi Bulunmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı - Kabına Sığmamak Deyiminin Anlamı - Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Anlamı - Keli Görünmek Deyiminin Anlamı - Elini Sıcak Sudan Soğuk Suya Sokmamak Deyiminin Anlamı - Pabuç Pahalı Deyiminin Anlamı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Cevabı yapıştırmak Deyiminin Anlamı - Açığa Çıkarılmak (alınmak) Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - Elde Avuçta Bir Şey Kalmamak Deyiminin Anlamı - Sinirleri Alt Üst Olmak Deyiminin Anlamı - Bir Ayağı Çukurda Olmak Deyiminin Anlamı - Söz Gelmek Deyiminin Anlamı - Ağır Hastalık Deyiminin Anlamı - Eli Açık Deyiminin Anlamı -