reklam
reklam
logo
logo
logo

2013-2014 Yeni SBS TEOG İnkılap Sınav Konuları ve Tarihleri

20.09.2013
A+
A-
2013-2014 Yeni SBS TEOG İnkılap Sınav Konuları ve Tarihleri

2013-2014 TEOG inkılap tarihi  konuları, 2014 TEOG inkılap tarihi  sınav tarihi, 2014 TEOG inkılap tarihi kazanımları,2014 inkılap tarihi merkezi sınav tarihi ve kaznımları

MEB’in ilk defa 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulayacağı liselere (ortaöğretime) geçiş sistemi sınavı tarihleri kabaca belli olmuştur. Bakanlıktan yayınlanan yazıya göre :

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

Yani liselere geçiş için uygulanacak olan merkezi sınavlar:

1. Dönem: Kasım ayının son haftasında

2. Dönem: Nisan ayının son haftasında yapılacaktır.

Sınavların yapılacağı dersler:

Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Hangi sınavlar merkezi sınav şeklinde uygulanacak ?

Ortaokulların 8 inci sınıflarında2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde’Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısma takvimine göre konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve “http//ttkb.meb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF İNKILAP DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN   DOĞUYOR
SÜRE  

 

 

 

KONULAR

KAZANIMLAR

Ay

Hafta D.Saati

EYLÜL

3 1 Batıya   Erken Açılan Kent: Selanik
 1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde   bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
Mustafa   Kemal Okulda
 1. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları   kavrar.
1 Cepheden   Cepheye Mustafa kemal
 1. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları   kavrar.
 2. Örnek olaylardan yola çıkarak   Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini   ilişkilendirir.
4 1 Dört   Şehir ve Mustafa Kemal
 1. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki   eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark   eder.
1 Mustafa   Kemal Liderlik Yolunda

 

 

 1. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı   hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele   liderliği açısından yorumlar.
Ünite   Değerlendirmesi

 

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ:   YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

EKİM

1 2 Osmanlı   Devleti Hangi Cephede?
 1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu,   topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
2 2
4 2 Geldikleri   Gibi Giderler

2. Mondros Ateşkes   Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,   Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3. Kuvâ-yı   Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman   cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

5 2

KASIM

1 2 Ve   Millî Mücadele başlıyor

4. Mustafa Kemal’in Millî   Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin   uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından   değerlendirir.

2 2 Egemenlik   Milletindir

5. Misak-ı Milli’nin kabulünü   ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık”   ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara   bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 

3 1 Büyük   Millet Meclisi İsyanlara Karşı

6. Hıyanet-i Vataniye   Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.

 

1 Barış   Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 7.   İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve   Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
Ünite   Değerlendirmesi  
4 2

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM   ORTAK SINAV

 

 

3.ÜNİTE“YA   İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

ARALIK

1 1 İlk   Zaferimiz 1.   Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve   sonuçları açısından değerlendirir.
1 Destanlaşan   Direniş
2 2 İstiklal   Milletimindir 2.   Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli   ordunun kurulmasını değerlendirir.

 

6.   Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının   ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

3 1 Savaşa   Rağmen Eğitim Kongresi 3.   Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak   Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.
1 Anadolu   İnsanının Büyük Fedakarlığı 4.   Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak   Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.
4 1 Dirilişin   Destanı: Sakarya 5.   Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün   rolünü fark eder.

 

6.   Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının   ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1 Hayat   Veren Zafer

OCAK

1 1 Savaşa   Son Veren Belge 6.   Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının   ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
1 Sanat   ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız 7.   Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve   edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.
Ünite   Değerlendirmesi  
 

 

4. ÜNİTE:   ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

2 1 Saltanattan   Milli Egemenliğe 1. Millî egemenlik anlayışının   güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
1 Zaferin   ve Bağımsızlığın Tescili 2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını   karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
3 1

 

 1. I.   DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

1

 

 

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye 3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan   kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
Başkent Ankara 4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini   açıklar.
4 1 Yaşasın   Cumhuriyet 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de   demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.
1 Çağdaş   Devlete Doğru 6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların   gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

ŞUBAT

2 1 Çok   Partili Demokratik Yaşam 7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata   verdiği önemi kavrar.
1 Çağdaş   Uygarlığa Doğru Adımlar 8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve   zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının   kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

 

17. Ölçü ve tartıların değişmesini   çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

 


3 1 Hukuk   ve Aile 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni   Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği   değişiklikleri analiz eder.
1 Rejim   Karşıtı Bir İsyan 10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve   laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler   açısından değerlendirir.
4 1 Kabotaj   Bayramı

 

 

11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik   hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından   değerlendirir.
Mustafa   kemal’e Suikast Girişimi 12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini   cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.
1 Bir   Devrin Analizi: Nutuk 13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını,   içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.

MART

1 1 Harf   İnkılabından Millet Mekteplerine 14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini,   eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması   açılarından değerlendirir.

 

 

1 Millî   Kültürümüz Aydınlanıyor 18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik   oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları   değerlendirir.
2 1 Kubilay   Olayı 15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin   cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi   açısından değerlendirir.
Bir   Cumhuriyet Kenti 16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet   Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler   verir.
1 Çağdaş   Üniversite Yolunda 19.1933 Üniversite Reformundan hareketle   Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar.
Devlet   ve Toplum Elele 22.Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan   işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.
3 1 Modern   Tarımın Doğuşu 23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola   çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi   fark eder.
Az   Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık 25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan   inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin   özelliklerini değerlendirir.
1 Sanat   ve Spor 24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün   sanata ve spora verdiği önemi fark eder.
4 1 Çağdaş   Türk Kadını 21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve   siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla   karşılaştırarak değerlendirir.
Soyadı   Kanunu 20.Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini   ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve   çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.
Ünite   Değerlendirmesi  

 

 

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK
1 Türk   Çağdaşlaşması 1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini   kavrar.

NİSAN

1 1 Atatürk’ü   Etkileyen Olaylar ve Fikirler 2. Dönemin şartlarını göz önünde   bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında   etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.
1 Her   şey Güçlü Bir Türkiye için 3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim   anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.
2 1 Cumhuriyetle   Bir Milletiz 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve   cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı   olarak açıklar.
Cumhuriyetin   Vatandaşlarıyız 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin   Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini   kazanır.
  1 Ne   Mutlu Türk’üm Diyene! 6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola   çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

 

7. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran   Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm   diyene !” ifadesinin anlam ve önemini kavrar.

3 1 Halkçılık 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik   hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile   ilişkilendirir.
1 Toplumda   Devlet Desteği 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî,   sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.

 

10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin   devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.

4 1 Laiklik 11.   Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda   meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark   eder.
Her   Alanda Yenilik 12.   İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek   çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
1 İnkılapların   Temel Dayanağı 13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak   özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
En   Büyük Eser 14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola   çıkarak,Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler.

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin   kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

5 2

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1 1 Mazlum   Milletler 16. Türk Milli Mücadelesinin ve   Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu   fark eder.
Cumhuriyet   Bize Emanet 17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip   çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
Ünite   Değerlendirmesi  
 

 

6.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE   ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1 Türk   Dış Politikası
 1.   Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının   gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
 2.   Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve   amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
2 1 Hatay   Türkiye’ye Katılıyor
 1.   Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını   ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
1 Atatürk   Bizimle
 1.   Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel   kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin   evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2.   Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet   duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder.
3 1 Ünite   Değerlendirmesi  
 

 

7.   ÜNİTE: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

 

1 Yine Bir Dünya Savaşı
 1. İkinci Dünya   Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından   değerlendirir.
Demokrasi Yolunda Türkiye
 1. Türkiye’de çok   partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri   açısından inceler.
4 1 İnsan   Haklarıyla Vardır 5. 1945 sonrası insan hak ve   özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara   örnekler verir.
1 Soğuk   Savaş Yılları
 1. Türkiye’nin   dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası   değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.
Gelişen   Türkiye
 1. İkinci Dünya   Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik   gelişmeleri fark eder.

 

HAZİRAN

1 1 Savaşta   ve Barışta Türk Ordusu 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini   ve görevlerini kavrar.
Türkiye’ye   Yönelik Tehditler 7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel   niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı   olur.
1

 

 1. II.     DÖNEM İKİNCİ   SINAV

 

2 1 SSCB   Dağıldıktan Sonra 8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve   ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Körfez’de   Savaş 10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye   siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
1 Bir   Proje de Siz Yapın 9. Türkiye ve yakın çevresindeki   enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.

 

11. Doğal kaynaklardan verimli   şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları   çerçevesinde değerlendirir.

Avrupa   Birliği (AB)’ne Doğru 12. Türkiye-Avrupa Birliği   ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.
Ünite   Değerlendirmesi  

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.