reklam
reklam
logo
logo
logo

2013-2014 Yeni SBS TEOG Fransızca Sınav Tarihi ve Konuları

LGS
20.09.2013
A+
A-
2013-2014 Yeni SBS TEOG Fransızca Sınav Tarihi ve Konuları

2013-2014 TEOG fransızca konuları, 2014 TEOG fransızca sınav tarihi, 2014 TEOG fransızca kazanımları,2014 fransızca Merkezi sınav tarihi ve konuları

MEB’in ilk defa 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulayacağı liselere (ortaöğretime) geçiş sistemi sınavı tarihleri kabaca belli olmuştur. Bakanlıktan yayınlanan yazıya göre :

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

Yani liselere geçiş için uygulanacak olan merkezi sınavlar:

1. Dönem: Kasım ayının son haftasında

2. Dönem: Nisan ayının son haftasında yapılacaktır.

Sınavların yapılacağı dersler:

Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Hangi sınavlar merkezi sınav şeklinde uygulanacak ?

Ortaokulların 8 inci sınıflarında2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde’Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısma takvimine göre konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve “http//ttkb.meb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

Mois

Semaine

La grammaire

 Septembre

3-4

 

 

 

 

 

 

Les superlatifs simples

       Octobre

1-2

Les connecteurs temporels   et énumératifs “ alors, d‟abord, après,

 

 

 

 

 

puis,et, et puis, enfin,   voilà, pour finir, ensuite vb.“

 

4-5

Les adverbes de fréquence   (souvent, toujours, quelquefois,

 

 

 

 

 

jamais..)

 

  1. I.       DÖNEM BİRİNCİ SINAV

  Novembre

1

L‟expression de la cause,   de la conséquence ( À cause de…,

 

 

 

 

 

avec, parce que, alors,   donc, et, c‟est pour cela/ça que )

2

Le pronom relatif (qui,   que, où)

3

Le présent progressif (être   en train de + verbe infinitif)

4

L‟accord du participe passé   avec le COD

 

BİRİNCİ DÖNEM   MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

Décembre

1

Le futur simple ( les   projets d‟avenir, la prévision)

 

 

 

 

 

 

2

La phrase exclamative   (quel, que, comme …!)

 

 

 

 

 

 

3-4

La phrase interro-négative   et les réponses si/non – moi aussi/ moi non plus
Janvier

1-2

L‟imparfait (reconnaitre   certaines formes et valeurs)
                                                          

 

 

 

 

 

  1. I.       DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

3-4

Le discours indirect   (phrases affirmatives, interrogatives, négatives, impératif au présent )

Février

2

Le discours indirect   (phrases affirmatives, interrogatives, négatives, impératif au présent )

3-4

Les comparatifs de quantité   (plus de / moins de / autant de… que)
Mars

1-3

L‟expression de la   condition ( si + présent → présent )

4

Les pronoms interrogatifs   (lequel, laquel, lesquels, lesquelles)

 

  1. II.          DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

         Avril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Les pronoms interrogatifs   (lequel, laquel, lesquels, lesquelles)

3-5

Les pronoms démonstratifs   (celui / celle / ceux / celles)

 

      İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

Mai

1-3

Le conditionnel présent:

 

 

 

 

 

Pour l‟invitation et la   proposition (on pourrait + infinif… )

Pour la politesse (   j‟aimerais, pourriez-vous…)

4

 

 

 

 

 

 

Les adjectifs indéfinis   (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )

                                                                  

 

 

 

 

 

  1. II.      DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

Juin

1-2

 

 

 

 

 

 

Les adjectifs indéfinis   (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.