12. Sınıf Coğrafya Konuları 2021-2022 MEB

12. Sınıf Lise Coğrafya Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda ki tabloda verilmiştir:

➡ Güncel 2021 2022 12. Sınıf Coğrafya Konuları

No Konular Kazanım Sayısı Ders Saati Ağırlık (%)
12.1. DOĞAL SİSTEMLER 1 2 3
12.1.1. Ekstrem doğa olayları ve etkileri
12.1.2. Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
12.2. BEŞERİ SİSTEMLER 12 33 46
12.2.1. Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri,
12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
12.2.12. Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
12.2.13. Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
12.2.14. Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri
12.3. KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER 9 31 43
12.3.1. Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim
12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri
12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu
12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler
12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar
12.3.6. Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü
12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler
12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri
12.3.9. Doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi
12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri
12.3.11. Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları
12.4. ÇEVRE VE TOPLUM 2 6 8
12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığı
12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamala
12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri
12.4.4. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri
Toplam 34 72 100

 

12.Sınıf Konuları ve Müfredatı 2021-2022 (MEB)

Takdir Teşekkür Hesaplama


➡ ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERSLER 9, 10, 11, 12,
SINIF SINIF SINIF SINIF
ORTAK DERSLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 2 2 2
TARİH 2 2 2
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
COĞRAFYA 2 2
MATEMATİK 6 6
FİZİK 2 2
KİMYA 2 2
BİYOLOJİ 2 2
FELSEFE 2 2
BİRİNCİ YABANCI DİL 4 4 4 4
İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 2 2 2 2
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1
  ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI 34 35 21 19
SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) (3)(5) (3)(5)
DİKSİYON VE HİTABET (1) 1 1
OSMANLI TÜRKÇESİ (3) 2 2 2 2
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK (2) 2 2
SEÇMELİ MATEMATİK (2) 6 6
SEÇMELİ FİZİK (2) 4 4
SEÇMELİ KİMYA (2) 4 4
SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) 4 4
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) 2 2 2
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI
(3)
3 3 3
SOSYAL BİLİMLER SEÇMELİ TARİH (1) (2)(4) (2)(4)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) (2)(4) (2)(4)
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) 2 2 2 2
İSLAM BİLİM TARİHİ (1) 2 2 2
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) (2)(4)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2) (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ (1) 2 2
SOSYOLOJİ (1) 2 2
MANTIK (1) 2 2
BİLGİ KURAMI (1) (1)(2)
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) 1 1 1 1
İŞLETME (1) 2 2
EKONOMİ (1) 2 2
GİRİŞİMCİLİK (1) 1 1
YÖNETİM BİLİMİ (1) 2 2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) 2 2
DİN, AHLAK VE DEĞERLER KUR’ANI KERİM (4) 2 2 2 2
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) 2 2 2 2
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10)
İKİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4)
YABANCI DİLLER EDEBİYATI  (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
  SPOR VE SOSYAL ETKİNLİK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) 2 2 2 2
SOSYAL ETKİNLİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) 2 2 2 2
SEÇMELİ MÜZİK (4) 2 2 2 2
SEÇMELİ SANAT TARİHİ (1) 2 2 2 2
DRAMA (1) 1 1 1 1
BİLİŞİM BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) 2 2 2 2
PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI 5 4 18 20
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 40 40 40 40
📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
Hatay Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hatay Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hatay Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hatay Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hakkari Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hakkari Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hakkari Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Hakkari Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Gümüşhane Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Gümüşhane Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Gümüşhane Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Gümüşhane Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) -
reklam