BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur) atasözünün anlamı - Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır atasözünün anlamı - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Şeyhin kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı - Örtbas etmek Deyiminin Anlamı - Ayağını Denk Almak Deyiminin Anlamı - Ateşten Gömlek Deyiminin Anlamı - İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek Deyiminin Anlamı - Sırtından Geçinmek Deyiminin Anlamı - Üstüne gelmek deyiminin anlamı - Söz Geçirmek Deyiminin Anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - Anasından Emdiği Süt Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Turnayı gözünden vurmak deyiminin anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Ağır Başlı Deyiminin Anlamı - Kene Gibi Yapışmak Deyiminin Anlamı - Zoru olmak deyiminin anlamı - Kırklara Kırışmak Deyiminin Anlamı - Taşı gediğine koymak deyiminin anlamı - Üstüne yürümek deyiminin anlamı - Yakasına sarılmak deyiminin anlamı - Vebali boynuna olmak deyiminin anlamı -