BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kanına Girmek Deyiminin Anlamı - Kolaçan Etmek Deyiminin Anlamı - Tez elden deyiminin anlamı - Ahret Kardeşi Deyiminin Anlamı - Sözde Kalmak Deyiminin Anlamı - Put Kesilmek Deyiminin Anlamı - Maskesi Düşmek Deyiminin Anlamı - Zıddına gitmek deyiminin anlamı - Tut kelin perçeminden deyiminin anlamı - Çocuk oyuncağı Deyiminin Anlamı - Kasıp Kavurmak Deyiminin Anlamı - Eli Ağır Deyiminin Anlamı - Kandilli Temenna Deyiminin Anlamı - Ömür çürütmek Deyiminin Anlamı - Uyku çekmek deyiminin anlamı - Geçimini Sağlamak Deyiminin Anlamı - Ne Pahasına Olursa Olsun Deyiminin Anlamı - İpe un sermek Deyiminin Anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı - Ucunda bir şey olmak deyiminin anlamı -