logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Dize gelmek Deyiminin Anlamı - Zurnanın zırt dediği yer deyiminin anlamı - Mantar Gibi Yerden Bitmek Deyiminin Anlamı - Tımarhane kaçkını deyiminin anlamı - İş çatallanmak (çatallaşmak) Deyiminin Anlamı - Yemeden içmeden kesilmek deyiminin anlamı - Kasıp Kavurmak Deyiminin Anlamı - Akıl Karı Olmamak Deyiminin Anlamı - Güven vermek Deyiminin Anlamı - Rahat Durmamak Deyiminin Anlamı - Cehennem azabı Deyiminin Anlamı - Düşüp kalkmak Deyiminin Anlamı - Vücudunu ortadan kaldırmak deyminin anlamı - Yolunu kaybetmek deyiminin anlamı - Açmaza Düşmek Deyiminin Anlamı - Cana can katmak Deyiminin Anlamı - Abuk Sabuk Konuşmak Deyiminin Anlamı - Atı Eşkin Kılıcı Keskin Deyiminin Anlamı - Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Yıldızı sönmek deyiminin anlamı -