BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Fincancı Katırlarını Ürkütmek Deyiminin Anlamı - Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek Deyiminin Anlamı - Sorguya Çekmek Deyiminin Anlamı - Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı - Baş Göstermek Deyiminin Anlamı - Üstüne (yatmak) oturmak deyiminin anlamı - Ekmeğinden etmek Deyiminin Anlamı - Aceleye Getirmek (dara getirmek) Deyiminin Anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Yarı buçuk deyiminin anlamı - Turşusunu kurmak deyiminin anlamı - Pasaportunu Vermek Deyiminin Anlamı - Adını Anmamak Deyiminin Anlamı - Formül Bulmak Deyiminin Anlamı - Öç almak Deyiminin Anlamı - Ağız Kalabalığına Getirmek Deyiminin Anlamı - Yoluna koymak deyiminin anlamı - Tepesi atmak deyiminin anlamı - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Ölümü göze almak Deyiminin Anlamı -