logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Ah Almak Deyiminin Anlamı - Dil ebesi Deyiminin Anlamı - Ucu dokunmak deyiminin anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - Yol göstermek deyiminin anlamı - İğne ile kuyu kazmak Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - Yol aramak deyiminin anlamı - Yıldızı parlamak deyiminin anlamı - İşi sıkı tutmak Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Yaşını başını almış (olmak) deyiminin anlamı - Aklına (aklını) Takmak Deyiminin Anlamı - Kızarıp Bozarmak Deyiminin Anlamı - Yüze vurmak deyiminin anlamı - Aralarından Su Sızmamak Deyiminin Anlamı - Eski Çamlar Bardak Oldu Deyiminin Anlamı - Zerre kadar deyiminin anlamı -