BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kedi Ciğere Bakar Gibi Bakmak Deyiminin Anlamı - Ayağa Düşme Deyiminin Anlamı - Baş Başa Kalmak Deyiminin Anlamı - Karınca Duası Gibi Deyiminin Anlamı - Nara Atmak Deyiminin Anlamı - Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - İçi gitmek Deyiminin Anlamı - Sayıp Dökmek Deyiminin Anlamı - Ağzını Kapamak Deyiminin Anlamı - Evdeki Hesap Çarşıya Uymamak Deyiminin Anlamı - Kendine Gelmek Deyiminin Anlamı - Mekik Dokumak Deyiminin Anlamı - Alnını Karışlamak Deyiminin Anlamı - Vaktini almak deyiminin anlamı - Üstü kapalı konuşmak deyiminin anlamı - Sepet Havası Çalmak Deyiminin Anlamı - İçi kabarmak (kalkmak) Deyiminin Anlamı - Sokağa Düşmek Deyiminin Anlamı - Ne Şiş Yansın Ne Kebap Deyiminin Anlamı -