BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meydana Çıkmak Deyiminin Anlamı - Dillere destan olmak Deyiminin Anlamı - Askıya Almak Deyiminin Anlamı - Mürüvvetini Görmek Deyiminin Anlamı - Dümen çevirmek Deyiminin Anlamı - Ne De Olsa Deyiminin Anlamı - Kelle Götürür Gibi Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Soluğu Kesilmek Deyiminin Anlamı - Arap Saçına Dönmek Deyiminin Anlamı - Eciş bücüş Deyiminin Anlamı - Ali’nin Külahını Veli’ye, Veli’nin Külahını Ali’ye Giydirmek Deyiminin Anlamı - Yüreği pek deyiminin anlamı - Çevir kaz (ı) yanmasın Deyiminin Anlamı - Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak Deyiminin Anlamı - Lastikli Söz Deyiminin Anlamı - Fiyat Kırmak Deyiminin Anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Diline dolamak Deyiminin Anlamı - İster istemez Deyiminin Anlamı -