BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Elinden İş Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Gözü Açılmak Deyiminin Anlamı - Mim Koymak Deyiminin Anlamı - İçini dökmek Deyiminin Anlamı - Kıt Kanaat Geçinmek Deyiminin Anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Altını Üstüne Getirmek Deyiminin Anlamı - Kâğıt Üzerinde Kalmak Deyiminin Anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı - Ateşle Oynamak Deyiminin Anlamı - İki ayağını bir pabuca sokmak Deyiminin Anlamı - Yatağa düşmek deyiminin anlamı - Zırnık (bile) vermemek deyiminin anlamı - Türkü yakmak deyiminin anlamı - Ayağına Kapanmak Deyiminin Anlamı - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - Başına Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı - Dünyayı toz pembe görmek Deyiminin Anlamı -