logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Varlıkta darlık çekmek deyiminin anlamı - Üstüne tuz biber ekmek deyiminin anlamı - Kitaba El Basmak Deyiminin Anlamı - Okkanın Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Üstünden (şu kadar zaman) geçmek deyiminin anlamı - Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı - Sıkı Tutmak Deyiminin Anlamı - Yele vermek deyiminin anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Çanak yalayıcı Deyiminin Anlamı - Tebelleş olmak deyiminin anlamı - Baş Göz Etmek Deyiminin Anlamı - Emeği Geçmek Deyiminin Anlamı - İki ayağını bir pabuca sokmak Deyiminin Anlamı - Arkası (sırtı) Yere Gelmemek Deyiminin Anlamı - Takıp takıştırmak deyiminin anlamı - Ağır Söz Deyiminin Anlamı - Taban tabana zıt deyiminin anlamı - Mesele Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Deli fişek Deyiminin Anlamı -