BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Yağma yok deyiminin anlamı - Dudak ısırtmak Deyiminin Anlamı - Vıdı vıdı etmek deyiminin anlamı - İpi sapı yok Deyiminin Anlamı - Elden Düşme Deyiminin Anlamı - Parmak Kadar Çocuk Deyiminin Anlamı - Altını Çizmek Deyiminin Anlamı - Meydan Okumak Deyiminin Anlamı - Hacet kalmamak Deyiminin Anlamı - Faka Basmak Deyiminin Anlamı - Açık Saçık Deyiminin Anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Dikiş tutturamamak Deyiminin Anlamı - Çelme takmak Deyiminin Anlamı - Maraza Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı - İki rahmetten biri Deyiminin Anlamı - Dişinden tırnağından artırmak Deyiminin Anlamı - Oya koymak Deyiminin Anlamı - Baştan Kara Gitmek Deyiminin Anlamı -