BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Sıkıntı Basmak Deyiminin Anlamı - Mal Bulmuş Mağribi Gibi Deyiminin Anlamı - Ölüm Allah`ın emri Deyiminin Anlamı - Çorap Söküğü Gibi Gitmek Deyiminin Anlamı - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Üç aşağı beş yukarı deyiminin anlamı - Büyük oynamak Deyiminin Anlamı - Yoluna çıkmak deyiminin anlamı - Ne Akar Ne Kokar Deyiminin Anlamı - Tepesi üstü deyiminin anlamı - Dişini tırnağına takmak Deyiminin Anlamı - Ömrü billah Deyiminin Anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Lafı Ağzında Gevelemek Deyiminin Anlamı - Kan Kusmak Deyiminin Anlamı - Kambur Üstüne Kambur (Kambur Kambur Üstüne) Deyiminin Anlamı - Nato Kafa Nato Mermer Deyiminin Anlamı - Gözleri Fıldır Fıldır Etmek Deyiminin Anlamı - Gaflet Basmak Deyiminin Anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı -