logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Grafik Tasarım Hakkında Biligi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Üstüne atmak deyiminin anlamı - Barut Fıçısı Deyiminin Anlamı - Kendi Hâlinde Deyiminin Anlamı - Çehre züğürdü Deyiminin Anlamı - Yatırım yapmak deyiminin anlamı - Ayağını Kaydırmak Deyiminin Anlamı - Çizmeden yukarı çıkmak Deyiminin Anlamı - Akıntıya Kürek Çekmek Deyiminin Anlamı - Saçını Başını Yolmak Deyiminin Anlamı - Yanından bile geçmemiş deyiminin anlamı - Ağzının Payını Vermek Deyiminin Anlamı - Aman Dedirtmek (amana getirmek) Deyiminin Anlamı - Volta atmak deyiminin anlamı - Icığını cıcığını çıkarmak Deyiminin Anlamı - Alttan (aşağıdan) Almak Deyiminin Anlamı - Ağzının İçine Bakmak Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Tepesinde havan dövmek deyiminin anlamı - Ağzının Tadı Kaçmak Deyiminin Anlamı - Söz Geçirmek Deyiminin Anlamı -