BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yıl harmansız kalmaz atasözünün anlamı - Yiğit yarasına yiğit katlanır atasözünün anlamı - Yiğit meydanda belli olur atasözünün anlamı - Yiğit arkasından vurulmaz atasözünün anlamı - Yiğidin sözü, demirin kertiği atasözünün anlamı - Yiğidin malı meydandadır atasözünün anlamı - Yiğidi öldür, hakkını yeme atasözünün anlamı - Yerin kulağı var atasözünün anlamı - Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz) atasözünün anlamı - Yenilen pehlivan güreşe doymaz atasözünün anlamı - Yeni testi suyu soğuk tutar atasözünün anlamı - Yenecek aş, buğundan belli olur atasözünün anlamı - Yemeyenin malını yerler (üstünede bir bardak su içerler) atasözünün anlamı - Yel, kayadan ne koparır (aparır) atasözünün anlamı - Yel gelen deliği kapamalı atasözünün anlamı - Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır atasözünün anlamı - Ye kürküm ye atasözünün anlamı - Yazın gölge kovan, kışın karın ovar atasözünün anlamı - Yazın gölge hoş, kışın çuval boş atasözünün anlamı - Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer atasözünün anlamı - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nabza Göre Şerbet Vermek Deyiminin Anlamı - İçi kabarmak (kalkmak) Deyiminin Anlamı - Prangaya Vurmak Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı - İnsan sarrafı (olmak) Deyiminin Anlamı - Tavına getirmek deyiminin anlamı - Akıl Hocası Deyiminin Anlamı - Çil yavrusu gibi dağılmak Deyiminin Anlamı - Aceleye Getirmek (dara getirmek) Deyiminin Anlamı - Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı - Mürüvvetini Görmek Deyiminin Anlamı - İşi azıtmak Deyiminin Anlamı - Meydan Vermemek Deyiminin Anlamı - Art Düşünce (niyet) Deyiminin Anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı - Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı - Diş göstermek Deyiminin Anlamı - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Pasaportunu Vermek Deyiminin Anlamı - Çark etmek Deyiminin Anlamı -