BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ayak Takımı Deyiminin Anlamı - Araları Açılmak (bozulmak) Deyiminin Anlamı - Buyurun cenaze namazına Deyiminin Anlamı - Bir Yastıkta Kocamak Deyiminin Anlamı - Cümle kapısı Deyiminin Anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Çıfıt çarşısı Deyiminin Anlamı - Şeytan diyor ki! deyiminin anlamı - Ahı Yerde Kalmamak Deyiminin Anlamı - İçi kan ağlamak Deyiminin Anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı - İşi başından aşmak Deyiminin Anlamı - Avuç Açmak Deyiminin Anlamı - Prangaya Vurmak Deyiminin Anlamı - Dili dolaşmak Deyiminin Anlamı - Tez elden deyiminin anlamı - Saçını Süpürge Etmek Deyiminin Anlamı - Üstüne varmak deyiminin anlamı - Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Deyiminin Anlamı - Pes Demek Deyiminin Anlamı -