BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Almanca Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uzun boylu deyiminin anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Pamuk İpliği İle Bağlamak Deyiminin Anlamı - Şeytana uymak deyiminin anlamı - Üstü kapalı konuşmak deyiminin anlamı - İş çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Kulağını Çekmek Deyiminin Anlamı - Yuvarlanıp gitmek deyiminin anlamı - Ölçüyü kaçırmak Deyiminin Anlamı - Selâmı Sabahı Kesmek Deyiminin Anlamı - İçi kabarmak (kalkmak) Deyiminin Anlamı - Kafadan Kontak (Sakat) Deyiminin Anlamı - Yerinde duramamak deyiminin anlamı - Birbirine Düşmek Deyiminin Anlamı - Baş Çekmek Deyiminin Anlamı - Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı - Ana Baba Günü Deyiminin Anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Geri Çekilmek Deyiminin Anlamı - Lafı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı -