BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Deri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - Gözleri Yaşarmak Deyiminin Anlamı - Bir Dalda Durmamak Deyiminin Anlamı - Pusuya Düşmek Deyiminin Anlamı - Paha Biçilmez Deyiminin Anlamı - Allah Bilir Deyiminin Anlamı - Sedyelik Olmak Deyiminin Anlamı - Fermanlı Deli Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Boş Bulunmak Deyiminin Anlamı - Kaldırım Mühendisi Deyiminin Anlamı - Ant İçmek (etmek) Deyiminin Anlamı - Beyni Bulanmak Deyiminin Anlamı - Baştan Savma Deyiminin Anlamı - Maneviyatı Bozulmak Deyiminin Anlamı - Kumkumav Gibi Deyiminin Anlamı - Yağma gitmek deyiminin anlamı - Şüphe kurdu deyiminin anlamı - Kör Dövüşü Deyiminin Anlamı - Meydan Vermemek Deyiminin Anlamı -