BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Onuruna dokunmak Deyiminin Anlamı - Dört dönmek Deyiminin Anlamı - Çantada (torbada) keklik Deyiminin Anlamı - Ata Et İte Ot Vermek (yedirmek) Deyiminin Anlamı - Merhabası Olmak Deyiminin Anlamı - Bir Hal Olmak Deyiminin Anlamı - Yaş tahtaya (yere) basmamak deyiminin anlamı - Canı (gönlü) çekmek Deyiminin Anlamı - Rahatına Bakmak Deyiminin Anlamı - Altından Çapanoğlu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Altmış Altıya Bağlamak Deyiminin Anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Yenilir yutulur gibi değil deyiminin anlamı - Nutku Tutulmak Deyiminin Anlamı - Ümidini kesmek deyiminin anlamı - Laf Olsun Diye Deyiminin Anlamı - Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak Deyiminin Anlamı - Kül Yutmamak Deyiminin Anlamı - Destan olmak Deyiminin Anlamı - Kıran Girmek Deyiminin Anlamı -