logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak Deyiminin Anlamı - Ağır Elli Deyiminin Anlamı - Yük altına girmek deyiminin anlamı - Geceyi Gündüze Katmak Deyiminin Anlamı - Bereket Versin Deyiminin Anlamı - Eli Sıkı Deyiminin Anlamı - Kalp Kazanmak Deyiminin Anlamı - Balgam Atmak Deyiminin Anlamı - Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı - Elde Kalmak Deyiminin Anlamı - Ahı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Söz Bir Allah Bir Deyiminin Anlamı - Paçayı Kurtarmak Deyiminin Anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı - Kirli Çamaşırlarını Ortaya Dökmek Deyiminin Anlamı - İşi yokuşa sürmek Deyiminin Anlamı - Ölüp ölüp dirilmek Deyiminin Anlamı - Çekidüzen vermek Deyiminin Anlamı - Yüreği (içi) parçalanmak deyiminin anlamı -