BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Payidar Olmak Deyiminin Anlamı - İçi dışına çıkmak Deyiminin Anlamı - Bir Kapıya Çıkmak Deyiminin Anlamı - Birbirine Girmek Deyiminin Anlamı - Hizaya gelmek Deyiminin Anlamı - Üstünden dökülmek deyiminin anlamı - Ot yoldurmak Deyiminin Anlamı - İğne ile kuyu kazmak Deyiminin Anlamı - Allak Bullak Etmek Deyiminin Anlamı - Şeyhin kerameti kendinden menkul deyiminin anlamı - Boynunu Vurmak Deyiminin Anlamı - Bozuk Çalmak Deyiminin Anlamı - Yaş tahtaya (yere) basmamak deyiminin anlamı - Gözleri Bulutlanmak Deyiminin Anlamı - Lastikli Söz Deyiminin Anlamı - Aklına Gelen Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Gözden Kaybolmak Deyiminin Anlamı - Defteri kapamak Deyiminin Anlamı - Ölü fiyatına Deyiminin Anlamı - Yanlış kapı çalmak deyiminin anlamı -