BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sırtından Geçinmek Deyiminin Anlamı - Burnu Büyümek Deyiminin Anlamı - El Oğlu Deyiminin Anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Soğuk Nevale Deyiminin Anlamı - Dostlar alışverişte görsün Deyiminin Anlamı - Resmiyete Dökmek Deyiminin Anlamı - Üçe beşe bakmamak deyiminin anlamı - Ümidini kesmek deyiminin anlamı - Gıcık Tutmak Deyiminin Anlamı - Akşamdan Kavur, Sabaha Savur Deyiminin Anlamı - Gece Kuşu Deyiminin Anlamı - Yayan yapıldak deyiminin anlamı - Parmak Kadar Çocuk Deyiminin Anlamı - Gözden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Yol tutmak deyiminin anlamı - Hür düşünüş Deyiminin Anlamı - Pay Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Canına yetmek Deyiminin Anlamı - Atıp Tutmak Deyiminin Anlamı -