BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Yol yordam deyiminin anlamı - Başı Kalabalık (olmak) Deyiminin Anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Saç Saça Baş Başa Deyiminin Anlamı - Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş deyiminin anlamı - Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı - Karga Tulumba Etmek Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Kendini Kaybetmek Deyiminin Anlamı - Kedi Gibi Dört Ayak Üstüne Düşmek Deyiminin Anlamı - Yaka paça deyiminin anlamı - Çekidüzen vermek Deyiminin Anlamı - Kafasına Dank Etmek (Demek) Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı - Dara düşmek Deyiminin Anlamı - Yarım ağızlı (söylemek) deyiminin anlamı - Üvey evlât gibi tutmak (saymak) deyiminin anlamı - Tüyü düzmek deyiminin anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı -