logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yiğitlik sende kalsın deyiminin anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı - Elini Kana Bulamak Deyiminin Anlamı - Ölü fiyatına Deyiminin Anlamı - Cambul cumbul Deyiminin Anlamı - Taşı gediğine koymak deyiminin anlamı - Soğuk Kanlı Deyiminin Anlamı - Don gömlek Deyiminin Anlamı - Yerini doldurmak deyiminin anlamı - Zaman vermek deyiminin anlamı - Oy birliği Deyiminin Anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Üstüne (üzerine) düşmek deyiminin anlamı - Can havli ile Deyiminin Anlamı - Nalıncı Keseri Gibi Kendine Yontmak Deyiminin Anlamı - Alnının Ar Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Astarı Yüzünden Pahalı Olmak Deyiminin Anlamı - Ekmeğinden etmek Deyiminin Anlamı - Şamar oğlanı deyiminin anlamı - Yenilir yutulur gibi değil deyiminin anlamı -