logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kör Dövüşü Deyiminin Anlamı - O tarakta bezi olmamak Deyiminin Anlamı - Para Yedirmek Deyiminin Anlamı - Pay Biçmek Deyiminin Anlamı - Çizmeden yukarı çıkmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Var Dili Yok Deyiminin Anlamı - Lafa Boğmak Deyiminin Anlamı - Araları Açılmak (bozulmak) Deyiminin Anlamı - Ağız Dil Vermemek Deyiminin Anlamı - Lügat Paralamak Deyiminin Anlamı - Göz Ucuyla Bakmak Deyiminin Anlamı - Keyif Ehli Deyiminin Anlamı - Kanı Ağır Deyiminin Anlamı - Başının Çaresine Bakmak Deyiminin Anlamı - Eli Sıkı Deyiminin Anlamı - Yalancı pehlivan deyiminin anlamı - Ucunda bir şey olmak deyiminin anlamı - Tut kelin perçeminden deyiminin anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Yağma gitmek deyiminin anlamı -