BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Göz Hakkı Deyiminin Anlamı - Not Düşmek Deyiminin Anlamı - Uyku tulumu deyiminin anlamı - Yuvasını yapmak deyiminin anlamı - Ağzını Bıçak Açmamak Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Yüzde kalmak deyiminin anlamı - Mesken Tutmak Deyiminin Anlamı - Saati Saatine Uymamak Deyiminin Anlamı - Payidar Olmak Deyiminin Anlamı - Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak Deyiminin Anlamı - Tadı damağında kalmak deyiminin anlamı - Toz kondurmamak deyiminin anlamı - İpe un sermek Deyiminin Anlamı - Şerefini korumak deyiminin anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Mal Bulmuş Mağribi Gibi Deyiminin Anlamı - Ağzıyla Kuş Tutsa Deyiminin Anlamı - Rengi Atmak Deyiminin Anlamı - Elini Kolunu Sallaya Sallaya Gelmek Deyiminin Anlamı -