BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Midesi Bulanmak Deyiminin Anlamı - Yola getirmek deyiminin anlamı - Yüzü yok deyiminin anlamı - Sebil Etmek Deyiminin Anlamı - Bozum Olmak Deyiminin Anlamı - Dara getirmek Deyiminin Anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı - Başına Bir Hal Gelmek Deyiminin Anlamı - Kendini Ateşe Atmak Deyiminin Anlamı - Kedi Gibi Dört Ayak Üstüne Düşmek Deyiminin Anlamı - Hacet kalmamak Deyiminin Anlamı - Boynu Eğri Deyiminin Anlamı - Külâhları Değişmek Deyiminin Anlamı - Elde Kalmak Deyiminin Anlamı - Olur olmaz Deyiminin Anlamı - Doğmamış çocuğa don biçmek Deyiminin Anlamı - Yağma gitmek deyiminin anlamı - Kalburla Su Taşımak Deyiminin Anlamı - Kanı Kaynamak Deyiminin Anlamı - Yahudi pazarlığı deyiminin anlamı -